top of page

Süper Oksijenlendirme Sistemi

Çözüm ortağımız olan ECO2 firması ile beraber zaman kaybetmeden havalandırma sistemi kurulumunuzun ilk adımı atalım..

Süper Oksijenlendirme Sistemi Nedir ve Ne İşe Yarar?

Süper oksijenlendirme sistemi; oksijen ihtiyacının kritik olduğu tüm uygulama alanlarında (atık su arıtma tesisleri, su temini yapılan baraj gölleri, nehirler, rekreasyonel alanlardaki ötrofikasyon ve kirlenmeye açık olan göl ve göletler, gıda zincirinde kritik bir yere sahip olan balık yetiştiriciliği çiftlikleri vb.) etkin bir şekilde kullanılabilecek olan ve muadillerine göre çok yüksek oranlarda söz konusu ortamlarda oksijenlendirme seviyesini en üst seviyeye çekebilen (süper oksijenlendirme) özel tasarım bir ünitedir. Normal şartlar altında geleneksel havalandırma sistemleri alıcı su ortamında oksijen değerlerinin max 14 mg/l mertebesine çıkartabilirken bu proje kapsamında ön görülen süper oksijenlendirme sistemi prosesin üstün teknik özellikleri sayesinde (yüksek gaz transfer özelliği, düşük basınç ve düşük enerji kullanımı) oksijen çözünürlüğünü rahatlıkla 45-100 mg/l mertebesine çekebilmektedir.

ECO2-SuperOxygenation-Cone.jpg

Süper Oksijenlendirme Sisteminin Çalışma Prensibi Nedir?

Süper oksijenlendirme sistemi, 'Speece Cone' olarak da bilinen konik şekilli bir oksijen transfer cihazı aracılığıyla ham, filtrelenmemiş atık suyun yan akışını pompalayarak çalışır. Gaz halindeki saf oksijen, koninin içinde ölçülür ve koninin içindeki kabarcık sürüsü tarafından oluşturulan olağanüstü büyük gaz/su arayüzü nedeniyle tamamen çözülür. Oksijenli su, alıcı gövdeye geri karıştırılır.

Teknik Avantajlar

 • Tıkanma sorunu olmadan ham atık su ile çalışabilme özelliğine sahiptir

 • Basınçlandırma ihtiyacını olmaması, basınçlı sistemlere kıyasla önemli ölçüde daha düşük işletme maliyet avantajı sağlar ve köpürme yağmadığından pompa ve borularda hava kilidi oluşum sorunu yoktur

 • Kanalizasyon borularının tepe gazında patlamaya sebep olabilecek saf  oksijen birikimi yaratmaz

 • Kabarcık veya mikro kabarcık oluşumu yoktur

 • Besleme pompası dışında hareketli parça yoktur

Atık Su İçin Avantajları

 • Geleneksel koku kontrol kimyasallarına göre H2S azaltmada her daim daha iyi sonuçlar alırsınız.

 • Geleneksel koku kontrol kimyasallarına göre önemli ölçüde daha düşük (%20-50 kadar düşük) işletme maliyetlerine sahiptir.

 • Seri ve hızlı O2 besleme sistemi, O2'nin daha verimli kullanımını sağlar.

 • Tehlikeli kimyasalların depolanması ve taşınması problemi yoktur.

 • Çamur üretiminde artış olmaz.

Temiz Su İçin Avantajları

 • ECO2 sistemi, alıcı prtama ve suya önceden çözünmüş oksijeni çok verimli bir şekilde ekler. Sıvıdan sıvıya geçiş tekniği ile yatayda çözünmüş oksijenin geniş bir alan yayılmasını sağlar.

 • Sediment birikimleri üzerinde etkili bir “aerobik bir çatı” oluşturur.

 • O2 besleme hızı hassas bir şekilde kontrol edilebilir.

 • Kabarcık oluşum olmadığında dikey su sütünunda rahatsız edici karıştırma olmaz.

 • Soğuk su balıklarının habitatına zara vermez.

 • Göl ve benzeri su yüzeylerinin doğal görünümü korunabilir, deniz taşıtlarına engel teşkil etmez.

 • Dayanıklı sağlam sistemtir, dağıtım borularında veya difüzörlerde tıkanma tehlikesi olmadan gerektiğinde kapatılabilir.

ECO2 sayfası en alt resim.jpg

Süper Oksijenlendirme Sisteminiz İçin Çözüm Ortağınız Olalım 

bottom of page