top of page

Biyogaz Sistemleri

Çözüm ortağımız olan ZORG firması ile beraber zaman kaybetmeden biyogaz tesisi kurulumunuzun ilk adımı atalım..

Biyogaz Tesisleri

Organik atıklar oksijensiz bir ortamda parçalandığında metan gazı ve karbondioksit oluşur. Biyogaz, özel olarak geliştirilmiş biyoreaktörlerde ve atıksu arıtma tesislerinde üretilebileceği gibi, aynı zamanda deponi sahaları gibi çöp sahalarında da üretilebilir. Biyogaz tesisleri ise ta donanımlı sistemler olup biyogaz üretiminin günler mertebesinde hızlı bir şekilde  gerçekleştirilmesine olanak tanır. Bu tesisler organik atıkları değere dönüştürmekle beraber yenilenebilir enerji üretmesiyle sürdürülebilir ve döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırır. Karbon salımlarını ciddi oranda azaltarak iklim krizine çözüm sunarken yatırımcıya ayrıca karbon kredilerinden ek gelir sağlar. AB Yeşil Mutabakatına uyum sürecini kolaylaştırır.

zorg arka plan silik kısım.jpg

Tarımsal Biyogaz Tesisleri

Hayvan çiftliklerinde oluşan organik  atıklardan, sera atıklarından, restorant atıklarından, belediye atıklarından ve bir çok organik içerikli atıktan tarımsal bazlı biyogaz tesislerde elektrik ve ısı enerjisi üretmek yanında katı ve sıvı organik gübre de üretmek mümkündür. Bunun yanı sıra, biyogaz tesislerinin sağladığı eksi karbonunun emisyon ticaret sisteminde satılmasıyla karbon kredisinden ekonomik kazanç elde etmek tesisin bir diğer avantajıdır.

Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisleri

Deponi sahalarından kontrolsüzce yayılan metan gazının iklim değişikliğinde önemli bir rolü vardır. Ayrıca bu gazlar çevreyi kirletmesinin yanı sıra kötü kokar ve söndürülmesi zor olan yangınlara yol açabilir.  Biyogaz Sistemleri, zararlı metan gazını doğal enerjiye dönüştüren bir teknolojidir. Özel olarak geliştirilmiş bir sistemde, üstesinden gelinmesi zor bir çevre sorununu sürdürülebilir ve ekolojik olarak sürdürülebilir bir gelir kaynağına dönüştüren kapsamlı bir çözümdür.

​Merkezi Karıştırıcılı Dikey Reaktörler

Bu teknolojinin ayırt edici özellikleri, çapından daha büyük bir yüksekliğe sahip bir biyoreaktör ve tepeden merkezi konuşlandırılmış karıştırıcısıdır. Bu tasarım en iyi ısı ve kütle transferini sağlar. Diğer bir olumlu özellik ise karıştırma için daha düşük elektrik enerjisi tüketimidir. Alt tabaka harici bir spiral ısı eşanjöründe ısıtılır. Isı tüketimi klasik bir reaktöre kıyasla 2-3 kat daha azdır. Dikey reaktörler özellikle gıda endüstrileri için uygundur. 

Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi

Landfill gas.jpg

Çöp gazı, belediye katı atıklarından kaynaklanan çöplüklerde toplanan gazdır. Katı atık depolama alanlarında, biyogaz tesislerinde olduğu gibi benzer özellikte biyogaz üretilir. Düzenli bir depolama sahasında, kurulum sırasında depolama sahasının gövdesine biyogaz toplama için yatay delikli borular döşenir. Depolama alanları 80-100 m yüksekliklere ulaşabilir. Böyle bir düzenli deponi sahasından 8-12 yıl çok verimli ve sonrasında 30-40 yıl gibi uzun bir süre boyunca ekonomik değeri yüksek biyogaz çıkarılabilir. Düzensiz bir depolama sahası da yatay ve diye borular döşeyerek rehabilite edilerek metanın kontrolsüz bir şekilde atmosfere verilmesinin önüne geçilip biyogaz  ekonomiye geri kazandırılabilir.

Yüksek Organik Yüklemeli Biyoreaktörler

High-load reactors_2.jpg

Yüksek organik yüklü biyoreaktörlerin özelliği, biyoreak içinde %16'ya varan yüksek katı içeriğinin olmasıdır. Günde m³ biyoreaktör başına 15 kg'a kadar yüksek organik kuru madde (OKM) yüküne çıkılabilir. Fermantasyon, +44° ila +55° С arasındaki termofilik modda gerçekleşir. Biyoreaktörün yüksek organik yükü nedeniyle, klasik teknolojiye kıyasla sermaye maliyetleri 1,5 kat azalır.

Yukarı Yatay Akışlı Anaeorobik Çamur Yataklı Reaktörler (UASB)

UASB.jpg

UASB reaktörlerinin çalışması katı hammadde kullanan biyogaz teknolojilerden önemli ölçüde farklıdır ve atıksu gibi sıvı formdaki akımların arıtımı için uygundur. Bu biyoreaktörlerde karışım sıvı hareket ile yukarı akışla sağlanır. Aktif bölge, biyoreaktörün alt kısmında (1/3 H kısmında) konuşlanan granül formdaki mikroorganizmaların oluşturduğu battaniye bloğudur. Aktif bölgedeki organik maddeler ile bakteriler temas ettikten sonra biyogaz üretimi meydana gelir. UASB, atık su, peynir altı suyu, melas ve içki endüstrisi atıksuları gibi çözünmüş şekerli sıvı hammaddeler için sıkça kullanır. UASB reaktörleri 12-20 kg/m³ gibi çok yüksek bir organik yük ile çalışır ve hidrolik tutma süresi sadece 1-3 gün aralığındadır.

Sürekli Karıştırmalı Tank Reaktörleri

zorg cstr.jpg

Klasik CSTR teknolojisinde (Sürekli ve Tam Karıştırmalı Tank Reaktörü) reaktör çapı yükseklikten büyüktür. Reaktör duvarlarındaki borularla ısıtma yapılması, reaktörün üzerinde esnek bir gaz tutucu olması, fermentörün tepegazine merkez beslemeli hava mariffeti ile zararlı H2S'in elementer kükürte dönüştürülmesi ile uzaklaştırılması, eğimli ve dalgıç karıştırıcılar ile karıştırılması teknolojinin en önemli özelliklerindendir. Reaktörün m³ başına organik kuru madde yükü günde 2-4 kg'dır. Fermantasyon +30°C ila +41° С arasındaki mezofilik modda gerçekleşir. Teknoloji en çok gübre ve benzeri atıkları için kullanılır. 

Lignin-Selülozik Malzemeden Biyogaz Üretimi

Straw to biogas_2.jpg

Geçmişte saman veya ağaç kabuğu parçaları gibi lignin-selülozca zengin  hammaddelerin biyogaz üretimi için uygun olmadığına inanılıyordu. Ancak "Buhar Patlatma" teknolojisi ile bu malzemelerin anaerobik çürütmede yüksek verimde kullanılması mümkün olmaktadır.

Biyogaz tesislerinde saman kullanımı için buhar patlatma teknolojisi çok yakın bir zamanda geliştirilmiştir. Bununla birlikte, teknoloji kağıt endüstrisinde de iyi bilinmektedir. Aynı işlem samandan etanol üretimi için de uygulanmaktadır.

Samanın, biyogaz üretiminde hamdadde girdisi olarak kullanımında mısır silajına göre avantajları vardır. Mısır silajı, silaj deposunun yapılmasını gerektirir. Saman ise açık havada saklanabilir. Ayrıca samanı açık havada depolamak performansını artırır. Silajlık mısır yetiştirirken, çiftçi tahıl üretme fırsatını kaybeder. Tahıl yetiştiriyorsa, çiftçi bir biyogaz tesisi için substrat olan hem tahıl hem de saman alır. Biyogaz üretimi için buğday, ayçiçeği, kolza tohumu gibi her türlü saman uygundur. Saman mahsulü artıklarının yanı sıra mısır çömleği, kavuz, talaş, odun atıkları ve gübre yatakları da kullanılabilir. 2-3 yaşındaki eski saman bile ham madde olarak kullanılabilir.

Garaj Tipi Reaktörler

High-load reactors_1.jpg

Fermantasyon her zaman nem gerektirir. Kütle pompalanmadığı ve karıştırıcılarla karıştırılmadığı için yöntem diğer teknolojilere kıyasla “kuru” olarak adlandırılır. Reaktör, betonarme garaj tipi bir kutudur. Tipik olarak reaktörün içinde kütle, pompalar veya karıştırıcılar yardımıyla hareket eder. Kuru yöntemde karıştırıcı yoktur ve kütle hareket etmez, bunun yerine kütle süzüntü suyu ile sulanır. Teknoloji, düşük enerji tüketimi ve düşük bakım maliyetleri ile oldukça avantajlıdır. Garaj kapısının kendisine ve süzüntü suyu sistemine haricinde, mikserler, pompalar veya yükleyiciler gibi neredeyse hiçbir ekipman yoktur. Sistem, metal, plastik ve kağıt gibi büyük miktarda kalıntı içeren kentsel katı atıklar için çok uygundur.

biyogaz tesisi silaj resim.jpg

Biyogaz Tesisiniz İçin Çözüm Ortağınız Olalım

bottom of page