top of page

Diğer Danışmanlık Hizmetlerimiz

Sürdürülebilirlik noktasında stratejik ortağınız olalım..
 

reduce-co2-emission-sustainable-development-green-business-based-renewable-energy.jpg
 • Atık ve Çevre Yönetim Sistemleri

 • Yeşil OSB 

 • Döngüsel Ekonomi

 • Sanayide Temiz Üretim & Biyorafineri

 • Yeşil Kimya

 • Yaşam Döngüsü Analizi

 • Biyoteknolojik Yollarla Enerji Üretimi (Biyometan, Biyohidrojen, Biyoetanol)

 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu

 • ​Eko Endüstriyel Parklar ve Endüstriyel Simbiyoz

 • Endüstriyel Atık Su Arıtma ve Atık Su Geri Kazanımı

 • Yeşil Belediye Çalışmaları

hands-are-watering-growing-plants-coins-hand-watering-plants-growing-pile-coins-stacked-gr

Çevresel Yatırımlar ve Proses İyileştirmeleri Size Her Zaman Ekonomik Kazanç Olarak Döner,
Krizi Fırsata Çevirin!

bottom of page