top of page

Atık Su Arıtma ve Geri Kazanım Sistemleri

Tecrübeli çözüm ortaklarımız ile beraber zaman kaybetmeden atık su arıtma tesisi kurulumunuzun ilk adımı atalım..

wastewater_industrial_treatment.jpg

Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri

Evsel atık sular günlük yaşamsal faaliyetler sonucunda (duş, çamaşır yıkama, bulaşık yıkama, diğer temizlik faaliyetleri vb.) ortaya çıkan atık sular olup, alıcı ortama deşarj edilmeden önce biyolojik arıtma aşamalarından geçirilmesi gereken kirlilikler (BOI5, KOI, Yağ&Gres, AKM, N&P, Patojen organizmalar) içerir. Bu tür atık sular konutlarda ağırlıklı olarak oluşmakla beraber sanayide de çalışanların günlük faaliyetleri (duş, yemek, bulaşık vb.) oluşabilmektedir. Deşarj standartlarına bağlı olarak ileri seviyede arıtmaya kadar üniteler içerecek şekilde arıtılması gerekir. 

PRONGEN.TECH olarak tecrübeli çözüm ortakları ile en yeni ve gelişmiş teknolojilere sahip evsel atık su arıtma sisteminizi birlikte hayata geçirebiliriz. 

Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri

Endüstriyel atık sular söz konusu sanayi üretim tesisinin tipine bağlı olarak (gıda, metal, elektronik, petro kimya vb.) çok geniş aralıkta kirletici parametreler (BOI5, KOI, Yağ&Gres, AKM, pH, N&P, Ağır metaller, Diğer toksik bileşenler vb.) içerebilirler. Bu tür atık suların verimli arıtımı için atık su karakterizasyonu (hacimsel ve kirlilik karakterizasyonları) çok önemli olup, atık su arıtım sistemi buna bağlı olarak geniş aralıkta arıtma üniteleri (fiziksel, kimyasal, biyolojik birim işlemler) içerebilir. Endüstriyel atık sularınızın arıtımında PRONGEN.TECH olarak tecrübeli çözüm ortakları ile en yeni ve gelişmiş teknolojilere sahip endüstriyel atık su arıtma sisteminizi birlikte hayata geçirebiliriz. 

earth-planet-hourglass-global-warming-concept.jpg

Atık Su Arıtma Tesisiniz İçin Çözüm Ortağınız Olalım

bottom of page